• Nhân sự và nhân lực là một trong những nguồn sống không thể thiếu của một tổ chức/doanh nghiệp. Vậy làm thế nào để một doanh nghiệp có thể đánh giá chính xác năng lực và chất lượng của nguồn nhân lực của mình? Đâu là những tiêu chí để đánh giá nhân sự và đánh giá chất lượng nhân viên?
   

Đánh giá nhân sự, đánh giá chất lượng nhân viên

Trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 hoành hành như hiện nay, tất cả các tổ chức và doanh nghiệp đều gặp vô vàn khó khăn do thị trường bị thu hẹp rất nhiều. Khi thị trường bị thu hẹp, các chủ doanh nghiệp, các giám đốc công ty mới nhận ra tầm quan trọng của khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp của mình. Khả năng cạnh tranh của một công ty phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhưng chủ yếu vẫn là nguồn nhân lực. Hiểu được tầm quan trọng của nguồn nhân lực trong việc tạo ra lợi thế cạnh tranh là điều cần thiết đối với mọi công ty, do đó, đánh giá nhân sự là một hệ thống bắt buộc phải có trong bất kỳ loại hình tổ chức nào, là cơ sở của mọi loại hình tổ chức kinh doanh.

Hệ thống đánh giá chất lượng nhân viên hiện đại góp phần phát triển nguồn nhân lực và giúp sử dụng hiệu quả tiềm năng của đội ngũ nhân viên - nguồn sống của mọi tổ chức và doanh nghiệp. Đánh giá nhân sự là chức năng của tổ chức giải quyết các vấn đề liên quan đến con người như lương thưởng, tuyển dụng, quản lý hiệu suất, phát triển tổ chức, an toàn, sức khỏe, lợi ích, động lực của nhân viên, giao tiếp, quản trị và đào tạo. Đánh giá chất lượng nhân viên cũng là một cách tiếp cận chiến lược và toàn diện để quản lý con người cũng như môi trường và văn hóa nơi làm việc.

Đánh giá nhân sự, đánh giá chất lượng nhân viên

Các phương pháp hiện nay về đánh giá nhân sự chưa cho phép xác định đầy đủ chất lượng chuyên môn của nhân viên. Việc đánh giá nhân sự rời rạc sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các khía cạnh kinh tế và xã hội của hoạt động của nhân viên. Vì vậy, cần kiểm tra một cách có hệ thống quá trình đánh giá nhân sự. Hệ thống đánh giá nhân sự và đánh giá chất lượng nhân viên hiện tại nên bao gồm ba thành phần chính: công nghệ, tổ chức và hỗ trợ thông tin đánh giá nhân sự.

Công nghệ có nghĩa là các phương pháp, công cụ hoặc kỹ thuật đánh giá nhân sự và đánh giá chất lượng nhân viên. Tổ chức có nghĩa là hình thức và cấu trúc đánh giá nhân sự. Hỗ trợ thông tin có nghĩa là thu thập và xử lý dữ liệu và tổng hợp kết quả đánh giá chất lượng nhân viên.

Đánh giá nhân sự, đánh giá chất lượng nhân viên, đánh giá nguồn nhân lực

Để phát triển hệ thống đánh giá nhân sự, bài viết này cung cấp các yếu tố kinh tế, xã hội, giáo dục, động lực, thông tin và hành chính cần thiết cho việc đánh giá chất lượng nhân viên.

 • Yếu tố kinh tế sẽ đánh giá nhân sự và đánh giá chất lượng nhân viên dựa trên mối tương quan giữa kết quả cá nhân và giá trị thù lao của họ, cho phép tối ưu hóa chi phí lao động.

 • Yếu tố xã hội đánh giá nhân sự dựa trên sự hình thành và phát triển của cá nhân theo hướng cần thiết cho tổ chức. Trong trường hợp này, lòng tự tôn của nhân viên là một yếu tố quan trọng trong việc đánh giá chất lượng nhân viên và xác định hành vi tiếp theo cũng như cân nhắc lên chức cho nhân viên.

 • Yếu tố giáo dục đánh giá chất lượng nhân viên dựa trên văn hóa làm việc của người lao động, theo đó khuyến khích sự phát triển liên tục và học hỏi không ngừng của họ. Yếu tố giáo dục là cơ sở đánh giá nhân sự chính xác và khách quan đối với nhân viên.

 • Yếu tố động lực sẽ đánh giá nhân sự dựa trên sự phát triển của nhân viên trong từng nhiệm vụ được đặt ra và động lực thực hiện nhiệm vụ.

 • Yếu tố thông tin đánh giá nhân sự dựa trên kết quả tính toán được, so sánh với các tiêu chuẩn, phân phối kết quả mục tiêu, giám sát tính chuyên nghiệp và xếp hạng của nhân viên, nhằm phân tích và đánh giá chất lượng nhân viên một cách chuẩn xác nhất.

Đánh giá nhân sự, đánh giá chất lượng nhân viên

Các yếu tố quản trị, đánh giá nhân sự và đánh giá chất lượng nhân viên sẽ dựa trên phân tích kết quả đánh giá từ những yếu tố trên. Người quản lý sẽ phải đưa ra quyết định về việc khuyến khích, thăng chức, áp dụng các hình thức kỷ luật, cách chức hay chấm dứt quan hệ lao động dựa trên kết quả đánh giá nhân sự. Tuy nhiên, việc đánh giá nhân sự cũng như đánh giá chất lượng nhân viên không phải là công cụ kỷ luật hay cách thức để xác định những điểm yếu của nhân viên, mà là một hệ thống xây dựng để tập trung vào tương lai phát triển của nhân viên.

Đánh giá nhân sự giúp tạo ra mối quan hệ tốt hơn giữa quản lý và cấp dưới, góp phần đưa ra các quyết định quản lý phù hợp để nâng cao hiệu quả của tổ chức. Đánh giá chất lượng nhân viên giúp cấp dưới thực hiện các mục tiêu của cá nhân và tổ chức một cách hiệu quả và đạt kết quả cao hơn. Vì vậy, sự hiểu biết về các khía cạnh khái niệm xung quanh việc đánh giá nhân sự và đánh giá chất lượng nhân viên trong một tổ chức đóng một vai trò quyết định trong việc quản lý nguồn nhân lực có hiệu quả hay không.

Bài viết liên quan
Kinh doanh online - Cây tài lộc của các ‘con buôn’

Kinh doanh online - Cây tài lộc của các ‘con buôn’

10 chiêu hốt bạc đỉnh cao của bậc thầy kinh doanh Apple

10 chiêu hốt bạc đỉnh cao của bậc thầy kinh doanh Apple

Tony Dzung - Nghệ thuật viết thư xin lỗi khách hàng lịch sự và trân trọng nhất

Tony Dzung - Nghệ thuật viết thư xin lỗi khách hàng lịch sự và trân trọng nhất

3 cách để sáng tạo ý tưởng kinh doanh độc đáo

3 cách để sáng tạo ý tưởng kinh doanh độc đáo

 • SỰ KIỆN BUSINESS MULTI PLATFORM: TĂNG TRƯỞNG THẦN TỐC VỚI KINH DOANH ONLINE ĐA NỀN TẢNG
 • TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ HIỆU QUẢ 4.0 K20
 • XÂY DỰNG & CẢI TIẾN MÔ HÌNH KINH DOANH K29
 • XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐÀO TẠO NHÂN SỰ NỘI BỘ K12
 • XÂY DỰNG NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NHÓM K7
 • THU HÚT VÀ GIỮ CHÂN NHÂN TÀI BẰNG VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP K6
 • BUSINESS MASTER - COACHING MARKETING - MR. TONY DZUNG
 • BUSINESS MASTER - COACHING NHÂN SỰ - MR. TONY DZUNG
 • Chuỗi khóa học Quản trị nhân sự dành cho sếp
 • CHUỖI KHOÁ HỌC: QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC
ĐĂNG KÍ KHÓA HỌC DOANH NGHIỆP