Thiết kế, vận hành & tối ưu Hệ thống Bán hàng chuyên nghiệp

Thiết kế, vận hành & tối ưu Hệ thống Bán hàng chuyên nghiệp

17/08/2019 | Hà Nội
21/08/2019 | TP. Hồ Chí Minh
Kỹ năng kèm cặp và huấn luyện nhân viên

Kỹ năng kèm cặp và huấn luyện nhân viên

TS. Alok Bharadwaj
16/08/2019 | Hà Nội
20/08/2019 | TP. Hồ Chí Minh
Kỹ năng kèm cặp và huấn luyện nhân viên

Kỹ năng kèm cặp và huấn luyện nhân viên

Ths. Phạm Thu Thủy
13/07/2019 | Hồ Chí Minh
Xây dựng chiến lược bán hàng hiệu quả

Xây dựng chiến lược bán hàng hiệu quả

TS. Alok Bharadwaj
12/07/2019 | Hà Nội
16/07/2019 | Hồ Chí Minh
Thiết kế, vận hàng & tối ưu Hệ thống Marketing hiện đại

Thiết kế, vận hàng & tối ưu Hệ thống Marketing hiện đại

TS. Alok Bharadwaj
13/07/2019 | Hà Nội
17/07/2019 | Hồ Chí Minh
1 2