Tony Dzung - “không đổ lỗi, không lý do”: xin lỗi làm sao khiến cấp dưới tâm phục khẩu phục

Tony Dzung - “không đổ lỗi, không lý do”: xin lỗi làm sao khiến cấp dưới tâm phục khẩu phục

Tony Dzung - Những lời xin lỗi kinh điển cứu nguy cả một đế chế tỷ đô

Tony Dzung - Những lời xin lỗi kinh điển cứu nguy cả một đế chế tỷ đô

9 mẹo tối ưu thời gian người thành công nhắn bạn

9 mẹo tối ưu thời gian người thành công nhắn bạn

3 quy tắc vàng để xây dựng giá trị cốt lõi doanh nghiệp lãnh đạo cần biết

3 quy tắc vàng để xây dựng giá trị cốt lõi doanh nghiệp lãnh đạo cần biết

  • Xây dựng chiến lược và lựa chọn mô hình kinh doanh
  • Khởi nghiệp kinh doanh
  • Tuyển dụng nhân sự
  • Sách nhân sự