Ông Robin Robbins hiện đang là Giám Đốc Điều Hành tại CPP Asia Pacific Singapore, công ty hàng đầu thế giới về lĩnh vực cung cấp công cụ kiểm tra tâm lý trong Quản trị Nhân sự

Các vị trí từng đảm nhiệm

  • Giám Đốc Điều Hành tại CPP Asia Pacific Singapore, công ty hàng đầu thế giới về lĩnh vực cung cấp công cụ kiểm tra tâm lý trong Quản trị Nhân sự
  • Hơn 25 năm kinh nghiệm làm việc trong nhiều lĩnh vực Nhân sự với nhiều công ty, tập đoàn hàng đầu thế giới như Unilever, Eicher Mitsubishi,…
  • Nhà đào tạo cấp cao của nhiều chương trình huấn luyện như MBTI, FIRO, SII, CPI,..
  • Diễn giả của hơn 5000 hội thảo trong nhiều năm qua tại khắp nơi trên toàn thế giới.