Không có dữ liệu trong mục này
  • Xây dựng chiến lược và lựa chọn mô hình kinh doanh
  • Ứng dụng Công nghệ vào tự động hoá hoạt động Sales & Marketing hiệu quả
  • Xây dựng bộ máy tuyển dụng nhân sự cho doanh nghiệp vừa và nhỏ
  • Thiết kế, vận hàng & tối ưu Hệ thống Marketing hiện đại
  • Xây dựng chiến lược bán hàng hiệu quả
  • Triển khai hệ thống quản trị theo KPI MBO
  • Kỹ năng kèm cặp và huấn luyện nhân viên
  • Mini MBA Alok
  • Quản trị nhân sự - PTT
  • Sách nhân sự